Användarvillkor

Välkommen till www.trex.com (”Webbplats”), en webbplats som hanteras och underhålls av Trex Company, Inc. (”Trex”). Om du besöker webbplatsen godkänner du de villkor som anges häri (”användarvillkor”). Dessa användarvillkor styr din användning av webbplatsen.

Trex förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren utan att meddela dig i förväg. Din användning av webbplatsen efter en sådan ändring utgör ditt samtycke till att följa och vara bunden av användarvillkoren som ändrats.

1. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Du får använda webbplatsen, inklusive information, skrifter, bilder och/eller andra uppgifter som du upplever på webbplatsen, som kallas ”innehåll”, enbart för icke-kommersiella, personliga ändamål och/eller för att lära dig mer om Trex produkter. När du använder webbplatsen, får du inte: (a) publicera eller överföra någon olaglig, hotande, missbrukande, ärekränkande, ärekränkande, obscen, pornografiskt, profan eller på annat sätt stötande information av något slag, inklusive, utan begränsning, varje överföring som utgör eller uppmuntrar beteende som skulle utgöra ett brott, ger upphov till civilrättsligt ansvar, eller på annat sätt bryta mot någon lokal, tillstånd, nationell eller internationell rätt, inklusive men inte begränsat till USA:s exportkontrollagar och -förordningar samt federala och statliga antitrustlagar; (b) publicera eller överföra information eller programvara som innehåller ett virus, skadlig kod eller annan skadlig komponent; eller (c) post, publicera, överföra, reproducera, distribuera, eller på något sätt utnyttja någon information, produkt eller annat material som erhållits via webbplatsen för kommersiella ändamål (annat än vad som uttryckligen tillåts av Trex eller leverantören av sådan information, produkt eller annat material). Du får inte använda, modifiera, kopiera, distribuera, överföra eller härleda något annat arbete från något innehåll som erhållits från webbplatsen förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor. Dessutom överförs ingen rättighet, äganderätt eller intresse i något innehåll till dig som ett resultat av att du använder webbplatsen.

2. INTEGRITETSPOLICY

Trex respekterar din integritet. Villkoren i Trex sekretesspolicy anges på  /footer/privacy-policy/ och införlivas häri.

3. UPPHOVSRÄTT

Webbplatsen och innehållet skyddas av amerikanska och/eller utländska upphovsrättslagar och tillhör Trex eller dess partners, dotterbolag, bidragsgivare eller tredje parter. Upphovsrätt som är förknippad med specifikt innehåll ägs av Trex och/eller andra upphovsrättsinnehavare som har godkänt deras användning på webbplatsen. Du får endast ladda ner och skriva ut innehåll för icke-kommersiellt, icke-offentligt, personligt bruk och måste behålla alla meddelanden om upphovsrätt och annan äganderätt som är kopplade till det nedladdade materialet.

4. VARUMÄRKEN

Du är förbjuden att använda något av de varumärken eller logotyper som visas på webbplatsen utan tillstånd från varumärkesägaren, förutom enligt vad som tillåts enligt tillämplig lag.

5. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

När du klickar på en tredje parts hyperlänkknapp på webbplatsen lämnar du webbplatsen och Trex ansvarar inte för innehållet på någon hyperlänkad webbplats. Trex auktoriserade återförsäljare, distributörer eller entreprenörer ägs och drivs oberoende och är varken anslutna till eller ombud eller representanter för Trex . Trex kontrollerar inte innehållet som publiceras av dess återförsäljare, distributörer eller entreprenörer, och garanterar därför inte riktigheten, integriteten eller kvaliteten på sådant innehåll och lämnar inga utfästelser eller garantier om och tar inget ansvar för sådana tredje parters utförande, handlingar eller utelämnanden.

6. ANVÄNDAREN UTFÖR

Du samtycker till att endast använda webbplatsen för lagliga ändamål. Du samtycker till att inte vidta några åtgärder som kan äventyra webbplatsens säkerhet, göra webbplatsen oåtkomlig för andra eller på annat sätt orsaka skada på webbplatsen eller innehållet. Du samtycker dessutom till att inte använda webbplatsen på något sätt som kan störa andra användares eller tredje parters rättigheter.

7. INFORMATION SOM LÄMNAS AV ANVÄNDAREN

Om du tillhandahåller eller publicerar några ”personuppgifter” på webbplatsen garanterar du Trex att du har laglig rätt att publicera sådant material och att det inte bryter mot någon lag eller någon persons eller enhets rättigheter. För all information som du skickar, publicerar eller skickar till webbplatsen beviljar du härmed Trex en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig licens att använda densamma.

8. PRODUKTVISNING/KOL

Webbplatsen försöker visa produktbilder som visas så noggrant som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgen du ser matchar produktfärgen på samma sätt eftersom visningen av färgen delvis beror på vilken datorskärm du använder.

9. ANSVARSFRISKRIVNING OCH GARANTIBEGRÄNSNING

DU UTTRYCKLIGEN FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”ENLIGT TILLGÄNGLIGHET”. TREX FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. TREX GARANTERAR ELLER REPRESENTERAR INTE ATT: (A) MATERIAL, RESULTAT, OCH/ELLER DATA SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDS ELLER ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA; (B) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPT ELLER ERHÅLLIT VIA WEBBPLATSEN ELLER ANNAN HYPERLÄNKAD WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR; (C) ATT ALLA FEL, FELAKTIGHETER ELLER PROGRAMMERINGSFEL PÅ WEBBPLATSEN KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER (D) ATT ALL ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS, SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. TREX TAR INGET ANSVAR FÖR AKTUALITET, RADERING, FELLEVERANS ELLER UNDERLÅTENHET ATT LAGRA NÅGRA INSTÄLLNINGAR FÖR ANVÄNDARKOMMUNIKATION ELLER PERSONANPASSNING.

10. SKADESTÅND

Du förstår och samtycker till att du är personligen ansvarig för ditt beteende på webbplatsen. Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Trex skadeslöst, dess närstående bolag, affärspartners, licensgivare, anställda, agenter, och eventuella tredjepartsleverantörer av information från och mot alla anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader (inklusive, men inte begränsat till, direkt, tillfällig, följd, exemplariska och indirekta skador), och rimliga advokatarvoden, till följd av eller till följd av din användning, missbruk, eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehållet, eller någon överträdelse av dessa användarvillkor.

11. TEXTMEDDELANDEN

Besök  /footer/privacy-policy/ för att läsa Trex integritetspolicy. Texta ”GÅ MED” till 24860 för att välja att ta emot text, SMS eller andra liknande textbaserade meddelanden och varningar på din mobila enhet om kampanjer, erbjudanden, erbjudanden och annan information relaterad till Trex-produkter (”Kommersiella texter”). Du kan när som helst skicka ”STOP” till 24860 för att välja bort kommersiella texter från Trex . Vi tar din integritet på allvar. När du har sms:at ”STOP” till 24860 kommer du att få ett sista meddelande från Trex i det enda syftet att bekräfta att Trex har mottagit din begäran om att avstå och inte kommer att skicka ytterligare kommersiella texter till dig. För ytterligare information, skriv ”HELP” till 24860 eller kontakta (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Meddelanden och datapriser kan tillkomma. Meddelandefrekvensen kan variera, upp till 4msgs/mo. Genom att välja att delta samtycker du till att få kommersiella texter från Trex genom att använda ett automatiskt telefonuppringningssystem. Ditt samtycke till att ta emot kommersiella texter krävs inte som ett villkor för att köpa eller ta emot några varor eller tjänster. Genom att välja att få kommersiella texter bekräftar du att du är över 13 år. Bärare som stöds är: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Öka, Cricket, MetroPCS, Amerikanska cellulära, Virgin Mobile, ACS trådlös, Appalachian trådlös, Bluegrass Cellular, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (tidigare Cellsouth), Cellulär en av östra centrala Illinois, Cincinnati Bell trådlös, Kors (dba Sprocket), Duet IP, Element Mobile, EpicTouch, GCI-kommunikation, Gyllene staten, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Hotell nära Illinois Valley Cellular Immix (Keystone Wireless/PC Management), Cellulär inlands, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mosaik, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech trådlös, nTelos, Panhandle telekommunikation, Trådlösa människor, Pionjär, Platta, Revol trådlöst, Rina - Custer, Rina - Alla västerut, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina - Eagle Valley Komm. Rina - Farmers Mutual Telephone Co, Rina – Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Silverstjärna, Rina - södra centrala kommissionen, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, Södra Kanaan / CellularEn av NEPA, Cellulära tummar, Union trådlös, Förenade, Viaero trådlöst, Västerås centrala trådlöst, Leaco, Nemont/Sagebrush. T-Mobile ansvarar inte för försenade eller ej levererade meddelanden.

12. GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor mellan dig och Trex ska regleras av lagarna i Commonwealth of Virginia utan hänsyn till dess lagvalsregler. Du och Trex samtycker till att underkasta er den enda och exklusiva personliga jurisdiktionen för de federala och statliga domstolarna i Commonwealth of Virginia för alla tvister som uppstår från eller i samband med dessa användarvillkor. Trex underlåtenhet Trex att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Trex gör inga utfästelser om att material på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför USA, och åtkomst till dem från territorier där dess innehåll är olagligt är förbjudet. Användaråtkomst till webbplatsen styrs av alla tillämpliga federala, statliga och lokala lagar.

(ALLA PRODUKTER ÄR INTE TILLGÄNGLIGA I ALLA LÄNDER.)