Trex sekretesspolicy

Introduktion

Trex Company, Inc. (”Trex”) respekterar din integritet och strävar efter att hjälpa dig att skydda den information du delar med oss. Denna sekretesspolicy beskriver Trex policyer och praxis avseende dess insamling och användning av dina personuppgifter tillsammans med delning av information om dina integritetsrättigheter.

Hur vi använder informationen du delar med oss

Trex samlar in den information du lämnar till oss för att ge dig ytterligare information om våra produkter eller för att utföra tjänster som du begär. Vi kan också samla in dina personuppgifter för operativa, juridiska eller efterlevnadsändamål. Vi säljer inte dina personuppgifter. Vi kan, efter behov för våra affärsändamål, dela dina personuppgifter för våra operativa ändamål med våra leverantörer eller andra tredje parter. Våra leverantörer säljer inte dina personuppgifter och använder dem endast för att stödja de tjänster vi tillhandahåller dig.

1. Kategorier av personuppgifter som du kan dela med oss

Det finns flera olika sätt att dela personuppgifter med oss. Du kan dela information med oss direkt, till exempel genom att registrera dig för en e-postlista eller skicka in betalningsinformation för en produkt. Vi samlar också in vissa typer av kundinformation automatiskt, till exempel din IP-adress när du besöker vår webbplats. Slutligen kan vi få information om dig från tredjepartsföretag, till exempel en uppdaterad postadress från en fraktleverantör. Följande lista beskriver de typer av personuppgifter vi har samlat in om våra kunder under de senaste 12 månaderna:

A. Registrera dig för våra e-postlistor eller fyll i ett ifyllbart formulär

När du registrerar dig för våra e-postlistor samlar vi in den information du delar om dig själv, inklusive ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du använder en av våra kostnadskalkylatorer eller ifyllbara formulär kan du också dela kontaktinformation med oss.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att informera dig om Trex produkter och erbjudanden. Trex kan också använda denna information för att hjälpa oss att förstå våra kunders behov och för att bättre skräddarsy våra onlinetjänster.

Du kan hantera dina Trex-e-postprenumerationer genom att prenumerera eller avsluta prenumerationen när som helst.

Trex använder vissa analysverktyg för att spåra hur ofta människor får tillgång till och läser vårt innehåll. Vi använder denna information i sammanställd form för att förstå vilket innehåll våra kunder tycker är användbart eller intressant, så att vi kan fortsätta att tillhandahålla information som hjälper våra kunder.

Trex kan förlita sig på uppfyllandet av avtalet som laglig grund eller affärssyfte för att behandla dina uppgifter enligt vissa lagar.

B. Garantiinformation

Du kan också ge oss viss information när du registrerar dina Trex-produkter som vi använder för att hjälpa oss med administrationen av garantier som kan vara tillämpliga på ditt köp.

När du registrerar dina produkter hos oss som du har köpt från en auktoriserad Trex-återförsäljare kan vi be dig om ditt namn, adress, e-postadress, tillsammans med namnet och adressen till återförsäljaren från vilken du köpte produkterna, inköpsdatum och identifierande information om produkterna. Vi använder denna information för att registrera din produkt och för att ge dig viktig information såsom garantiinformation.

Denna information kan också användas för att kontakta dig i händelse av en produktåterkallelse. Du kan bestämma dig för att inte tillhandahålla kontaktuppgifter. Trex kanske inte kan informera dig ordentligt om garantiinformation och återkallelser utan viss information när du registrerar dina Trex-produkter.

Trex kan förlita sig på uppfyllandet av avtalet som laglig grund eller affärssyfte för att behandla dina uppgifter enligt vissa lagar.

C. Användning av Trex webbplats

Precis som de flesta webbplatser samlar Trex webbplats in viss information automatiskt om ditt besök. Informationen kan omfatta internetprotokolladresser (IP-adresser), den allmänna platsen där din enhet har åtkomst till webbplatsen, webbläsartypen du använder eller liknande systeminformation och viss annan information om historiken för de sidor du kan se. Vi kan också använda din IP-adress för att diagnostisera problem med vår server eller för att administrera vår webbplats. Beroende på var du besöker vår webbplats kan denna tekniska information betraktas som personlig information. Vi lagrar denna information om ditt besök på vår webbplats på ett aggregerat anonymiserat sätt och använder den inte för att specifikt identifiera dig.

Trex har ett berättigat intresse och affärssyfte för att förstå hur kunder och potentiella kunder använder sin webbplats. Denna information hjälper Trex att tillhandahålla relevant innehåll och relevanta produkter.

Du kan lära dig mer om de cookies Trex använder genom att läsa vår cookiepolicy i avsnitt 11 häri.

D. Din kommunikation med Trex i allmänhet

Om du kommunicerar med oss via e-post, sms, telefon eller interagerar med oss personligen på en mässa kan vi behålla sådan kommunikation och information som finns i dem för att svara på din förfrågan, för att meddela dig om Trex-produkter eller erbjudanden, för att hålla ett register över din kommunikation och andra liknande skäl.

Trex har ett berättigat intresse och affärssyfte av att upprätthålla personuppgifterna för dem som kommunicerar frivilligt med Trex.

E. Betalningsinformation till Trex

Du kan också köpa provprodukter från Trex och använda ett betalkort för att göra det. Trex behåller inte denna information och använder istället en tredje parts betalningsbehandlingstjänst för att behandla din begäran.

Trex har ett berättigat intresse och affärssyfte med att behandla betalningsinformation.

F. Interaktioner på sociala medier

Om du interagerar med oss på sociala medier kan vi behålla sådan kommunikation och information som finns i dem som en del av vår närvaro på sociala medier.

Trex har ett berättigat intresse och affärssyfte att förstå hur kunder och potentiella kunder använder sina sociala medier. Denna information hjälper Trex att tillhandahålla relevant innehåll och relevanta produkter.

G. Ansöker om ett jobb hos Trex

Om du ansöker om ett jobb hos Trex online kan vi begära ditt namn, din e-postadress, din fysiska adress och ditt telefonnummer. Vi kan också begära information om anställningsansökan, t.ex. ditt CV. Vi kan också begära information som krävs enligt lag för behandlingen av din ansökan.

Trex har ett berättigat intresse och affärssyfte vid behandling av anställningsansökningar.

H. Investerarrelationer

Du kan prenumerera på vår e-postaviseringstjänst för investerarrelationer för att få reda på när ny investerarinformation, inklusive resultatreleaser, finansiella rapporter och SEC-registreringar har gjorts. Om du prenumererar behöver vi din e-postadress. Om du vill att investerarinformation skickas till dig kan vi be dig att uppge ditt namn, gatuadress, e-postadress och telefonnummer.

Trex har ett berättigat intresse och ett affärssyfte med att behandla information relaterad till sina investerare.

I. Information som vi erhåller från tredje parter

Vi kan förbättra information som vi samlar in från dig med annan information som vi erhåller från tredje parter eller företag som är anslutna till Trex. När vi förknippar information som vi erhåller från tredje parter med dig behandlar vi den förvärvade informationen på samma sätt som om vi samlade in den själva och enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy och kommer inte att dela den med tredje parter.

J. Undersökningar, lotterier och kampanjer

Då och då kan du kanske delta i undersökningar, tävlingar, utlottningar och kampanjer som erbjuds av Trex. Om du väljer att delta i dessa aktiviteter kan vi samla in personuppgifter som ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum eller ålder och preferenser. Vi kan använda denna information för att kommunicera med dig om våra produkter, tjänster och kampanjer om du har gett oss ditt samtycke till att göra det. Vi använder ytterligare information som du delar med oss på ett aggregerat anonymiserat sätt för att lära oss mer om vår kundbas.

Du kan bestämma dig för att delta i kampanjer som marknadsförs tillsammans med en icke-närstående affärspartner. Om du deltar i denna typ av kampanj kan din information också delas med den sammärkta affärspartnern, som kan använda den på sätt som överensstämmer med deras egen sekretesspolicy. Läs igenom all information om en kampanj innan du förser oss (eller våra affärspartner) med några personuppgifter.

 

2. Behandling av dina uppgifter
A. Översikt

Trex behandlar de uppgifter du delar med oss för att förse dig med de produkter eller tjänster du har begärt eller köpt från oss. Vi använder denna information för att förfina våra tjänster och för att kommunicera med dig om Trex och Trex produkter. Trex behöver ofta behandla dina personuppgifter för att uppfylla din beställning eller begäran om information. Trex kan också ha ett berättigat intresse av att behandla uppgifter för att bättre förstå sina kunders behov, problem och intressen så att det kan fungera optimalt som ett företag. Trex kan också förlita sig på ditt samtycke, i vilket fall vi kommer att föra register över det och respektera dina val avseende den information du delar med oss.

B. Internationella överföringar

Om du befinner dig utanför USA kan Trex dela dina personuppgifter utanför det land där du är bosatt på Trex hemmakontor i USA. När personuppgifter överförs strävar vi efter att säkerställa adekvata skyddsnivåer för personuppgifter, inklusive att vidta åtgärder som att ingå standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

3. Hur dina uppgifter delas med tredje parter

Trex säljer inte dina personuppgifter till någon tredje part. Vi delar dock dina personuppgifter med vissa leverantörer och tredje parter för våra affärs- och verksamhetssyften.

Trex har lämnat ut följande kategorier av personuppgifter till tredje parter under de senaste tolv månaderna:

 

Kategorier av informationTredje parter till vilka denna information avslöjades
Din kontaktinformation, såsom din postadress, telefonnummer eller e-postadress i syfte att kontakta dig eller skicka information eller produkter till dig.Tjänsteleverantörer som utför tjänster på uppdrag av Trex. Precis som många andra företag har Trex använt sig av leverantörer som upprätthåller våra tjänstekonton, tillhandahåller kundservice, tillhandahåller annonser och kontextuell anpassning av annonser, marknadsföringstjänster, behandlar eller fullgör beställningar och transaktioner, behandlar betalningar, tillhandahåller marknadsförings- eller reklamtjänster och tillhandahåller analys-, juridiska eller försäkringstjänster.
Din e-postadress, postadress eller telefonnummer.Andra tredje parter som kör sammärkta lotterier med Trex. Det finns situationer där vi kan dela din information med tredje parter utanför våra tjänsteleverantörer. Till exempel kan vi köra en co-branded utlottningar med en partner. Vi delar aldrig din e-postadress med dessa tredje parter utan ditt samtycke.
4. Dina dataskyddsrättigheter

Även om Trex inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part har du rätt att välja bort försäljning av personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära information om den information som Trex kan ha samlat in om dig genom dina interaktioner med Trex. Du kan också begära att vi ändrar, uppdaterar, ändrar, tar bort eller raderar information som du tidigare har lämnat.

Vissa länders och staters sekretesslagar ger vissa rättigheter för enskilda konsumenter. Enligt kalifornisk lag har till exempel en invånare i Kalifornien rätt att begära att verksamheten avslöjar vilka personuppgifter den samlar in, använder, avslöjar och säljer. Trex har strävat efter att göra det med denna sekretesspolicy.

Enligt kalifornisk lag kan vi inte diskriminera dig eftersom du utövar dina rättigheter enligt California konsument Privacy Act. Det är också viktigt att notera att du kan njuta av Trex webbplats utan att lämna personuppgifter till oss.

Om du vill skicka in en verifierbar konsument till oss eller utöva dina integritetsrättigheter i Kalifornien med avseende på den information du kan ha delat med oss, kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller avgiftsfritt på 866-681-4858. En verifierbar konsument gör det möjligt för dig att begära att vi lämnar ut de personuppgifter vi har samlat in om dig. Du kan också begära att vi raderar de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att verifiera din begäran kan du behöva tillhandahålla oss bevis på din identitet, inklusive till exempel att tillhandahålla oss en kopia av ditt körkort. Enligt kalifornisk lag kan en konsument också utse ett auktoriserat ombud för att göra en begäran enligt California konsument Privacy Act. Om du använder ett auktoriserat ombud kan vi kräva att du skickar in bevis på att ombudet agerar å dina vägnar.

5. Trex juridiska grunder eller affärsändamål för behandling av de personuppgifter du delar med oss

Enligt vissa lagar är vi skyldiga att dela vår rättsliga grund eller vårt affärssyfte med dig för att behandla de personuppgifter du delar med oss. Vi har försökt att specifikt ange dessa rättsliga grunder eller affärsändamål där så är tillämpligt i denna policy. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter i följande ytterligare scenario:

  • För att uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter;
  • För utförandet av vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal;
  • för våra legitima intressen, och
  • Där du har gett ditt samtycke till en specifik användning.
6. Kontakta oss

Trex Company, Inc. är det företag som ansvarar för din information enligt denna sekretesspolicy. Om du har några frågor om denna policy eller om Trex dataskyddspraxis, kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller avgiftsfritt på 866-681-4858. Trex kan också kontaktas via post på 2500 Trex Way, Winchester, Virginia 22601. Skicka din e-post till ”Trex integritetsprogram”. Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten i ditt land.

7. Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in någon information från barn under 16 år. Om vi får reda på att ett barn under 16 år har försett oss med personuppgifter kommer vi att radera dem i enlighet med tillämplig lag. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att vi oavsiktligt har samlat in information från ditt barn på ett sätt som inte är tillåtet enligt lag, kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller avgiftsfritt på 866-681-4858.

8. Tredjepartslänkar och tillägg

Denna sekretesspolicy behandlar endast användning och utlämnande av information som samlats in av Trex genom din interaktion med vår webbplats. Trex webbplats kan länka till eller bädda in innehåll från andra tredjepartswebbplatser som YouTube. När vi länkar till andra webbplatser eller bäddar in deras innehåll gäller inte längre Trex sekretesspraxis. Du bör läsa den tredje partens sekretesspolicy för information om deras sekretesspolicyer och cookie-rutiner.

9. Kontakta oss, vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Du kan nå oss via e-post på privacy@trex.com eller på avgiftsfritt telefonnummer 866-681-4858.

Trex kan också nås på följande postadress:

Chefsjurist
Trex Company, Inc.
2500 Trex Way
Winchester, VA 22601

10. Uppdateringar av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 1 maj 2020. Vi uppdaterar regelbundet denna sekretesspolicy. Vi kommer att publicera eventuella ändringar på denna sida när vi uppdaterar denna sekretesspolicy.

11. Policy för cookies

Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder spårningsmetoder som cookies (inklusive pixlar, SDK, JavaScript, enhetsidentifierare osv.).

Vi, som många andra företag, använder en mängd olika metoder för att spåra besökare på vår webbplats. En cookie är en liten textsträng som en webbplats lagrar i en användares webbläsare. Det finns flera typer av cookies, inklusive:

o Cookies från första part – de cookies som vi placerar på vår egen webbplats.

o Tredjepartscookies – de cookies som placeras av andra företag vars funktionalitet kan vara inbäddad på vår webbplats (dvs. Facebook).

o Sessionscookies – tillfälliga cookies som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats och upphör när du stänger vår webbplats.

Beständiga cookies – cookies som dröjer kvar efter att du har stängt vår webbplats. De kan ställas in för att gå ut om en tidsperiod eller kan raderas manuellt.

Du kan välja att acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Om du avböjer att använda cookies kan det försvåra din upplevelse på vår webbplats.

När du först kommer till Trex webbplats kan du acceptera eller avböja att använda spårare. Genom att klicka på Godkänn godkänner du användningen av dessa spårare.

Dessutom kan du hantera dina cookie-inställningar i webbläsarens inställningar. Om du vägrar att använda cookies kanske du inte kan använda vissa av Trex-webbplatsens funktioner. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies men du kan justera dessa inställningar.

(ALLA PRODUKTER ÄR INTE TILLGÄNGLIGA I ALLA LÄNDER.)