GUIDE FÖR SKÖTSEL OCH RENGÖRING

Skötsel och rengöring

Upprätthåll det snygga utseendet - Alla byggnadsmaterial som används utomhus kräver rengöring. Vi rekommenderar en grundläggande rengöring med en kompositdäckrengörare eller en kombination av tvål och vatten och en mjuk borste. Det är idealiskt att rengöra däcket precis efter montering och sedan en gång varje halvår (vår och höst eller beroende på väder). Detta kommer att hjälpa till att upprätthålla den snygga ytan på din uteplats från Trex.

De drabbade områdena bör besprutas med en slang för avlägsna ytligt skräp. Använd varmt tvålvatten och en mjuk borste för att avlägsna smuts och skräp från det präglade området.

Kritlinjer med hög beständighet kan missfärga ytan. Använd enbart Irwin Strait-Line®* markeringskrita (lila), kan beställas på www.Irwin.com Irwin.com

Avlägsna allt skräp från golvet med hjälp av en slang eller kvast. När golvet är torrt, applicera ett poleringsmedel (”deck brightener”**) på golvet enligt anvisningar från tillverkaren. Golvpoleringsmedel innehåller oxalsyra som kommer att ta bort garvsyran.

En plastskyffel kan användas för att avlägsna snö från golvet. Använd kalciumklorid eller bergsalt för att smälta snön och isen på golvet.

Alla spillda matrester ska tas upp så snart som möjligt. Ytan måste rengöras inom sju dagar för att nedfläckningsgarantin ska gälla. För att ta bort matrester ska du spola med en slang och använda varmt tvålvatten och en mjuk borste för att av bort spill från de präglade mönstren.

Om skräp som pollen och smuts tillåts bli kvar på golvet kan mögel leva på biofilmen. En slang och varmt tvålvatten och en mjuk borste rekommenderas för borttagning av matrester och mögel.

En högtryckstvätt med ett tryck på högst 3100 psi*** med en fläktanordning och tvålbehållare kan användas för att ta bort smuts, betongdamm eller andra typer av byggdamm. Spola av golvet med tvål och sedan en lätt skrubbning med en mjuk borste. Spola/skölj varje golvpanel med ett fläktmunstycke som du håller minst 8 tum från golvytan. SKÖLJ GRUNDLIGT. Om smutsigt vatten från sköljningen lämnas kvar och torkar kommer detta att bilda en film som stannar kvar på ytan.

ANVÄND ALDRIG aceton eller andra lösningsmedel på Trex Transcend- eller Contour-räcken för att upprätthålla den vackra ytan. För problem med färgöverföring (från vidhäftning på balusterdistanser) ska du använda Mr. Clean® Magic Eraser® Original eller Magic Eraser®Extra Power för att ta bort dessa. För små ytrepor, märken eller nötningar, använd Dupli-Color Scratch Seal Clear Sealer Pen.****

* Strait-Line® är ett inregistrerat varumärke som tillhör Irwin Industrial Tool Company.

** Användning av produkter som innehåller blekmedel eller syra kommer att göra ytan på Trex ljusare. Applicera medlet du avser använda på ett område som inte syns för att se om du tycker om effekten. Ingen av produkterna kommer att påverka den strukturella integriteten hos Trex.

*** Magic Eraser® är inregistrerade varumärken som tillhör The Procter and Gamble Company.

**** Scratch Seal Clear Sealer Pen är ett inregistrerat varumärke som tillhör Dupli-Color® Products Company.

***** En högtryckstvätt med ett högre tryck än 3100 psi kan skada golvlängderna och göra garantin ogiltig.