TREX INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Trex Company, Inc. (”Trex”) respekterar din integritet och strävar efter att hjälpa dig att skydda de personuppgifter du delar med oss. Denna integritetspolicy beskriver Trex policyer och rutiner gällande hur Trex samlar in och använder dina personuppgifter och redogör för dina dataskyddsrättigheter.

Hur vi använder information som du delar med oss

Trex samlar in de uppgifter du lämnar till oss för att erbjuda dig ytterligare information om våra produkter eller för att utföra tjänster som du efterfrågar. Vi kan också samla in dina personuppgifter för syften som är operationella eller juridiska eller för regelefterlevnad. Vi säljer inte dina personuppgifter. Vi kan, i de fall det är nödvändigt för våra affärssyften, dela dina personuppgifter med våra leverantörer eller andra tredje parter i operationellt syfte. Våra leverantörer säljer inte dina personuppgifter utan använder dem endast för att kunna genomföra de tjänster vi erbjuder dig.

1. Kategorier av personuppgifter som du kan dela med oss

Du kan dela personuppgifter med oss på flera olika sätt. Du kan dela uppgifter med oss direkt, exempelvis genom att registrera dig på en utskickslista eller genom att skicka in uppgifter vid betalning av en produkt. Vi samlar också in olika typer av kunduppgifter automatiskt, som din IP-adress när du besöker vår webbplats. Slutligen kan vi få uppgifter om dig från tredjepartsföretag, exempelvis som en uppdaterad utskickslista från en transportleverantör. Följande lista beskriver de typer av personuppgifter som vi har samlat in om om våra kunder under de senaste 12 månaderna:

 • A. Registrering på utskickslistor eller ifyllande av blankett

  När du registrerar dig på våra utskickslistor samlar vi in de personuppgifter du anger, inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Du också dela dina kontaktuppgifter med oss om du använder något av våra kostnadsberäkningsverktyg eller fyller i våra blanketter.

  Vi behandlar dessa uppgifter för att informera dig om Trex produkter och erbjudanden. Trex kan också använda dessa uppgifter för att bättre förstå våra kunders behov och anpassa våra onlinetjänster.

  Du kan hantera dina e-postprenumerationer hos Trex genom att starta eller avsluta en prenumeration när som helst.

  Trex använder särskilda analysverktyg för att spåra hur ofta personer får åtkomst till och läser vårt innehåll. Vi använder dessa uppgifter i aggregerat format för att förstå vilken sorts innehåll våra kunder tycker är användbart eller intressant så att vi kan fortsätta att erbjuda våra kunder användbar information.

  Trex kan förlita sig på fullgörande av kontrakt som juridisk grund eller affärssyfte vid behandling av dina uppgifter enligt viss lagstiftning.

  B. Garantiuppgifter

  Du kan också lämna vissa uppgifter till oss när du registrerar dina Trex produkter. Vi använder uppgifterna i samband med administration av garantier som kan gälla för ditt köp.

  När du registrerar produkter hos oss som du har köpt från någon av Trex auktoriserade återförsäljare kan vi be om namn, adress, e-postadress tillsammans med namn och adress till den återförsäljare där du köpte produkterna, datum för inköpet samt identifierande uppgifter om produkterna. Vi använder dessa uppgifter för att registrera din produkt och tillhandahålla dig viktig information, som garantiuppgifter.

  Dessa uppgifter kan också användas för att kontakta dig i samband med återkallelse av en produkt. Du kan bestämma dig för att inte lämna kontaktuppgifter. Trex har eventuellt inte möjlighet att lämna fullständig information om garantier och återkallelser av produkter om du väljer att inte ange viss information när du registrerar dina Trex-produkter.

  Trex kan förlita sig på fullgörande av kontrakt som juridisk grund eller affärssyfte vid behandling av dina uppgifter enligt viss lagstiftning.

  C. Användning av Trex webbplats

  Precis som de flesta webbplatser så samlar Trex webbplats in särskilda uppgifter om ditt besök automatiskt. Uppgifterna kan inkludera internetprotokoll (IP-adresser), generella platsuppgifter om varifrån din enhet ansluter till webbplatsen, den webbläsartyp du använder eller liknande systemuppgifter samt en del andra uppgifter om din besökshistorik. Vi kan också använda din IP-adress för att diagnostisera problem med din server eller för att hantera vår webbplats. Beroende på det land som du använder vår webbplats från, kan denna tekniska information anses vara personlig information. Vi lagrar informationen om ditt besök på vår webbplats på ett anonymiserat sätt och använder den inte för att specifikt identifiera dig.

  Det ligger i Trex berättigade intresse och affärssyfte att förstå hur kunder och potentiella kunder använder dess webbplats. Uppgifterna hjälper Trex att tillhandahålla relevant innehåll och produktutbud.

  Du kan lära dig mer om de cookies Trex använder genom att läsa vår cookiepolicy i avsnitt 11 i detta dokument.

  D. Din allmänna kommunikation med Trex

  Om du kommunicerar med oss via e-post, textmeddelande, telefon eller om du har kontakt med oss personligen vid en mässa kan vi spara kommunikation och uppgifter därifrån för att besvara en fråga från dig, för att meddela dig om Trex produkterbjudanden, för att spara vår kommunikation med dig och av andra liknande anledningar.

  Det ligger i Trex berättigade intresse och affärssyfte att behålla personuppgifter för de som frivilligt kommunicerar med Trex.

  E. Betalningsuppgifter till Trex

  Du kan också köpa testprodukter från Trex och använda kortbetalning i samband med detta. Trex sparar inte dessa uppgifter utan använder en extern leverantör av betaltjänster för att behandla din begäran.

  Det ligger i Trex berättigade intresse och affärssyfte att behandla uppgifter i samband med betalning.

  F. Kontakt via sociala medier

  Om du har kontakt med oss via sociala medier kan vi spara sådan kommunikation och uppgifter därifrån som en del av våra kanaler på sociala medier.

  Det ligger i Trex berättigade intresse och affärssyfte att förstå hur kunder och potentiella kunder använder sociala medier. Uppgifterna hjälper Trex att tillhandahålla relevant innehåll och produktutbud.

  G. Söka jobb hos Trex

  If you apply for a job with Trex online, we may request your name, email address, physi pcal address, and telephone number. Vi kan också begära att få uppgifter som har att göra med din jobbansökan, som din meritförteckning. Vi kan också begära uppgifter som krävs enligt lag för att behandla din ansökan.

  Det ligger i Trex berättigade intresse och affärssyfte att behandla jobbansökningar.

  H. Investerarrelationer

  Du kanske prenumererar på vår bevakningstjänst för investerarrelationer för att hålla dig uppdaterad med investeringsinformation inklusive vinstutgåvor, finansiella rapporter och SEC-arkivering. Som prenumerant kommer vi att be om din e-postadress. Om du vill få investerarinformation kan vi begära ditt namn, gatuadress, e-postadress och telefonnummer.

  Det ligger i Trex berättigade intresse och affärssyfte att behandla uppgifter om dess investerare.

  I. Information som vi får från tredje parter

  Vi kan förbättra informationen vi samlar in från dig med annan information vi får från tredje part eller företag som är anslutna till Trex. När vi kopplar information som vi får från tredje part med dig, behandlar vi denna information så som om vi själva samlat in den och som beskrivs i denna integritetsspolicy och delar inte den med tredje part.

  J. Undersökningar, pristävlingar och erbjudanden

  Då och då kan du få möjligheten att delta i undersökningar, tävlingar, pristävlingar och erbjudanden från Trex. Om du väljer att delta i dessa aktiviteter kan vi samla in personuppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum eller ålder och preferenser. Vi kan använda dessa uppgifter för att kommunicera med dig om våra produkter, tjänster och erbjudanden om du har gett oss ditt samtycke till detta. Vi använder ytterligare uppgifter som du delar med oss på ett aggregerat och anonymiserat sätt för att lära oss mer om vår kundbas.

  Du kan bestämma dig för att ta del av erbjudanden som vi marknadsför tillsammans med en av våra affärspartners. Om du tar del av sådana erbjudanden kan dina uppgifter även delas med vår affärspartner under gemensamt varumärke, som kan använda dem i enlighet med sin egen integritetspolicy. Granska all information om ett erbjudande innan du skickar oss (eller vår affärspartner) några personuppgifter.

2. Behandling av dina personuppgifter
 • A. Översikt

  Trex behandlar de uppgifter du delar med oss för att tillhandahålla dig de produkter eller tjänster du har efterfrågat eller köpt av oss. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra våra tjänster och kommunicera med dig om Trex och Trex produkter. Trex behöver ofta behandla dina personuppgifter för att fullgöra en beställning eller informationsförfrågan. Trex kan också ha ett berättigat intresse av att behandla uppgifter för att bättre förstå sina kunders behov, problem och intressen så att verksamheten kan drivas på bästa sätt. Trex kan också förlita sig på ditt samtycke. I sådant fall sparar vi det och agerar enligt dina val gällande de uppgifter du delar med oss.

  B. Internationell överföring

  Om du befinner dig utanför USA kan Trex dela dina personuppgifter utanför det land där du har din hemvist, till Trex centrala verksamhet som är baserad i USA. När personuppgifter överförs strävar vi efter att uppfylla de nivåer av skydd för dina personuppgifter som krävs, inklusive vidta åtgärder som att ingå avtal med standardklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen.

3. Hur dina uppgifter delas med tredje parter
 • Trex säljer inte dina personuppgifter till tredje parter. Däremot delar vi delar dina personuppgifter med vissa leverantörer och tredje parter för affärs- och operationella syften.

  Trex har lämnat följande kategorier av personuppgifter till tredje parter under de senaste tolv månaderna:

Uppgiftskategorier Tredje parter som fick del av dessa uppgifter
Dina kontaktuppgifter, som adress, telefonnummer eller e-postadress för att kontakta dig eller skicka dig information eller produkter. Tjänsteleverantörer som utför tjänster för Trex räkning. Precis som många andra verksamheter så använder Trex leverantörer som underhåller våra servicekonton, tillhandahåller kundservice, skapar annonser och anpassar annonsmaterial, marknadsför tjänster, behandlar eller fullgör beställningar och transaktioner, behandlar betalningar, erbjuder marknadsförings- eller annonseringstjänster och tillhandahåller analytiska, juridiska eller försäkringsrelaterade tjänster.
Din e-postadress, din adress eller ditt telefonnummer. Andra tredje parter som organiserar pristävlingar tillsammans med Trex. under gemensamt varumärke. Det finns situationer då vi kan dela dina uppgifter med andra tredje parter än våra tjänsteleverantörer. Vi kan till exempel organisera en pristävling tillsammans med en partner under gemensamt varumärke. Vi delar aldrig din e-postadress med dessa tredje parter utan ditt samtycke.
4. Dina dataskyddsrättigheter

Även om Trex inte säljer dina personuppgifter till tredje parter så har du rätt att invända mot att dina personuppgifter säljs. Du har dessutom rätt att begära information om de uppgifter som Trex har samlat in om dig genom din kontakt med Trex. Du kan också begära att vi korrigerar, uppdaterar, ändrar, tar bort eller raderar uppgifter som du tidigare har gett oss.

Vissa länders och staters dataskyddslagar erbjuder särskilda rättigheter för enskilda konsumenter. Enligt lagen i Kalifornien så har till exempel en boende i Kalifornien rätt att begära att en verksamhet lämnar information om vilka personuppgifter de samlar in, använder, lämnar ut och säljer. Trex avsikt är att följa detta i sin integritetspolicy.

Enligt lagen i Kalifornien så har vi inte rätt att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter enligt Konsumentlagen om integritetsskydd i Kalifornien (California Consumer Privacy Act). Det bör också noteras att du kan använda Trex webbplats utan att lämna ut dina personuppgifter till oss.

Om du vill skicka in en verifierbar konsumentbegäran till oss, eller utnyttja dina dataskyddsrättigheter i Kalifornien med avseende på de uppgifter du eventuellt har delat med oss, kan du kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller via det avgiftsfria telefonnumret 866 681 4858. Genom en verifierbar konsumentbegäran kan du begära att vi lämnar ut information till dig om de personuppgifter vi har samlat in om dig. Du kan också begära att vi raderar de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att verifiera din begäran kan du behöva styrka din identitet genom att till exempel skicka oss en kopia av ditt körkort. Enligt lagen i Kalifornien kan en konsument även utse ett auktoriserat ombud för att göra en begäran enligt California Consumer Privacy Act. Om du använder dig av ett auktoriserat ombud kan vi begära att du styrker att ombudet handlar på dina vägnar.

5. Trex juridiska grund eller affärssyften för behandling av personuppgifter som du delar med oss

Enligt viss lagstiftning måste vi informera dig om den juridiska grunden eller det affärssyfte som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter som du delar med oss. Vi har försökt att ange dessa juridiska grunder eller affärssyften där så är tillämpligt i den här policyn. Dessutom kan vi behandla dina personuppgifter i följande ytterligare fall:

 • • För att uppfylla våra juridiska och regelmässiga skyldigheter,

  • För fullgörandet av vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal,

  • För våra berättigade intressen samt

  • I de fall du har gett ditt samtycke till en särskild användning.

6. Kontakta oss

Trex Company, Inc. är det bolag som är ansvarigt för informationen i detta integritetsmeddelande. Om du har frågor om den här policyn eller om Trex dataskyddsrutiner, kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller via det avgiftsfria telefonnumret 866 681 4858. Trex may also be contacted via mail at 2500 Trex Way, Winchester, Virginia 22601. Adressera brevet till ”Trex Privacy Program.” Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten i det land du befinner dig i.

7. Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in några uppgifter om barn under 16 års ålder. Om vi får kännedom om att ett barn under 16 har lämnat ut sina personuppgifter till oss, kommer vi att radera dem i enlighet med tillämplig lag. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du anser att vi oavsiktligt har samlat in uppgifter om ditt barn på ett sätt om inte är tillåtet enligt lag, kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller via det avgiftsfria telefonnumret 866 681 4858.

8. Tredje parts länkar och tilläggsprogram

Denna integritetspolicy behandlar endast användningen och utlämnandet av information som samlats in av Trex genom din interaktion med vår webbplats. Trex webbplats kan länka till eller ha inbäddat innehåll från tredjeparts webbplatser såsom YouTube. När vi länkar till andra webbplatser eller integrerar innehåll från tredje part, gäller Trex integritetspolicy inte längre. Du bör då läsa den tredje partens integritetsspolicy för information om de hanterar din sekretess och cookies.

9. Hur kontaktar du oss, som är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter?

Du kan kontakta oss via e-post på privacy@trex.com eller via det avgiftsfria telefonnumret 866 681 4858.

Du kan också kontakta Trex på följande postadress:

General Counsel

Trex Company, Inc.

2500 Trex Way

Winchester, VA, USA 22601

10. Uppdateringar av denna integritetspolicy

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast den 1 maj 2020. Vi uppdaterar denna integritetspolicy från tid till annan. Vi publicerar eventuella uppdateringar av denna integritetspolicy på den här webbplatsen.

11. Cookie-policy

Den här cookiepolicyn förklarar hur vi använder spårningsmetoder, som cookies (inklusive pixlar, utvecklingsverktyg för programvara [SDK], JavaScript, enhetsidentifierare osv.).

Precis som många andra verksamheter så använder vi olika metoder för att spåra besökare på vår webbplats. En cookie är en liten textsträng som en webbplats lagrar på användarens webbläsare. Det finns flera sorters cookies, inklusive:

 • o Förstapartscookies – cookies som vi placerar på vår egen webbplats.

  o Tredjepartscookies – cookies som andra företag placerar med funktioner som byggs in i vår egen webbplats (t.ex. Facebook).

  o Sessionscookies – tillfälliga cookies som lagras på din enhet när du besöker vår webbplats. De försvinner när du lämnar vår webbplats.

  o Beständiga cookies – cookies som finns kvar efter att du har lämnat vår webbplats. De kan ställas in så att de försvinner efter en viss tidsperiod eller raderas manuellt.

Du kan välja om du vill godkänna cookies i inställningarna i din webbläsare. Om du nekar cookies kan din upplevelse på vår webbplats försvåras.

När du besöker Trex webbplats första gången kan du välja att godkänna eller neka till användandet av spårningstekniker. Genom att klicka på godkänn så samtycker du till användandet av dessa spårningstekniker.

Du kan också hantera dina cookiesinställningar via inställningarna i din webbläsare. Om du nekar cookies kan du eventuellt inte använda delar av funktionerna på Trex webbplats. De flesta webbläsare godkänner cookies automatiskt men du kan ändra dessa inställningar.