Trex integritetspolicy

Trex Company, Inc. ("Trex") respekterar din integritet och strävar efter att hjälpa dig att skydda dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn har som avsikt att förklara för dig hur Trex använder uppgifterna som du lämnar ut till oss och med vilka den kan delas.

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats och i synnerhet genom att fylla i ett av Trex online-formulär, godkänner du vår insamling och användning av dina personuppgifter i enlighet med det som beskrivs i den här integritetspolicyn. Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på den här webbplatsen. Den här integritetspolicyn uppdaterades senast den 1 maj 2019.

Typen av uppgifter som vi kan komma att samla in

”Personlig information” i denna integritetspolicy hänvisar till information som kan användas för att identifiera dig, så som ditt namn, din adress eller e-postadress. Personlig information i vissa jurisdiktioner kan inbegripa ytterligare information som indirekt identifierar en person som saknar annan identifierande information. Vi bearbetar endast personlig information enligt gällande lag och som förklaras i denna integritetsspolicy. Om du inte vill ge oss denna personliga information, använd då inte dessa funktioner på Trex webbplats. Du kan ge personlig information till oss på följande sätt:

  • Begäran om information eller att gå med i vår mailinglista. När du begär ytterligare information relaterad till våra produkter, kommer vi att be om ditt namn och din kontaktinformation, t.ex. e-postadress, gatuadress och telefonnummer. Om du beställer prover kan vi också begära betalningsinformation från dig.
  • Registrera din Trex garanti. När du registrerar eller åberopar din garanti hos oss kan du bli ombedd att lämna information som ditt namn, gatuadress, telefonnummer och e-postadress.
  • När du söker jobb hos oss. Om du väljer att ansöka om anställning online, uttrycka intresse för en tjänst vill bli underrättad om framtida lediga tjänster, kommer du att behöva uppge ditt namn, gatuadress, e-postadress, telefonnummer och viss ytterligare information. Du ges också möjlighet att ge oss ditt CV.
  • Investerarrelationer. Du kanske prenumererar på vår bevakningstjänst för investerarrelationer för att hålla dig uppdaterad med investeringsinformation inklusive vinstutgåvor, finansiella rapporter och SEC-arkivering. Som prenumerant kommer vi att be om din e-postadress. Om du vill få investerarinformation kan vi begära ditt namn, gatuadress, e-postadress och telefonnummer.
  • Information som vi på teknisk väg samlar om ditt besök på vår webbplats. När du besöker webbplatsen kan vi även komma att samla indirekt teknisk information om ditt besök på vår webbplats, så som internetprotokolladress (IP-adress), webbläsartyp, operativsystem, typ av dator eller mobil enhet eller navigerings- och klickströmsuppgifter. Dessa tekniska uppgifter används för att hjälpa oss att förbättra användarens upplevelse på vår webbplats. Beroende på det land som du använder vår webbplats från, kan denna tekniska information anses vara personlig information. Vi lagrar informationen om ditt besök på vår webbplats på ett anonymiserat sätt och använder den inte för att specifikt identifiera dig.
  • Information som vi får från tredje parter. Vi kan förbättra informationen vi samlar in från dig med annan information vi får från tredje part eller företag som är anslutna till Trex. När vi kopplar information som vi får från tredje part med dig, behandlar vi denna information så som om vi själva samlat in den och som beskrivs i denna integritetsspolicy och delar inte den med tredje part.
Hur vi använder information som du delar med oss

Vi använder personlig information som du delar med oss för att utföra de tjänster och tillhandahålla den information som du beställt. Om du exempelvis fyller i ett formulär för att få mer information om Trex, kommer vi att använda de uppgifter du lämnat till oss för att kontakta dig om Trex-produkter. Vi kan även komma att använda uppgifterna du lämnar till oss eller tekniska uppgifter som vi samlar in för att förbättra din upplevelse på webbplatsen eller för att behandla ett garantianspråk.

Vi kan dela informationen vi samlar in, inklusive dina personuppgifter, med våra dotterbolag, liksom med tredje part som hjälper oss att tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har beställt eller som förbättrar vår marknadsföring eller administration. Detta inkluderar företag som tillhandahåller oss med analyser om användningen av vår webbplats, så att vi kan utvärdera och förbättra innehållet på webbplatsen. Eftersom vår verksamhet utgör en del av ett globalt företag kan de mottagare som avses ovan vara belägna utanför jurisdiktionen där du befinner dig (eller där vi tillhandahåller tjänsterna). Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med gällande lagkrav för att säkerställa att uppgifterna är tillräckligt skyddade oberoende av land.

Dina uppgifter kan även komma att delas med Trex återförsäljare, distributörer eller entreprenörer på ett sammanställt, icke-personligt sätt. När Trex delar sådana uppgifter med återförsäljare, distributörer eller entreprenörer går det inte att spåra någon särskild användare och de kommer inte att användas för att kontakta dig igen.

Vi kommer inte att sälja, hyra, byta ut eller dela dina personuppgifter med några tredjeparter utan tillstånd förutom i de undantag som beskrivs i den här integritetspolicyn.

Slutligen kan vi också använda eller vidarebefordra information till tredje part som brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter pålägger när vi har en trovärdig grund att det är nödvändigt för att skydda Trex juridiska rättigheter säkerhet; att svara på och lösa krav eller klagomål för att förhindra bedrägerier eller för riskhanteringsändamål och att följa eller svara på brottsbekämpning eller rättslig process eller en begäran om samarbete av en regering eller annan enhet.

Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Vi kommer enbart att samla in och behandla personlig information om dig när vi har en rättslig grund att göra det. Våra rättsliga grunder gör att behandla dina uppgifter kan inkludera då du ger oss ditt samtycke (t.ex.: när du registrerar dig på våra mejlinglistor, fullföljer ett kontrakt till exempel: när du har registrerat din Trex-garanti med oss) och andra legitima intressen. Dessa andra legitima intressen inkluderar, men begränsas inte till, att efterleva de lagar som gäller för Trex och att ge oss möjlighet att administrera vår verksamhet (t.ex.: kvalitetskontroll, konsoliderad rapportering eller kundtjänst).

Dina rättigheter gällande din personliga information

Beroende på vilken jurisdiktion du befinner dig kan du ha vissa rättigheter med avseende på din personliga information. Trex strävar efter att respektera dessa rättigheter. Om du har en förfrågan om dina uppgifter eller problem gällande den information som du ger oss, kontakta oss då på customercare@trex.com och skriv ”Privacy Request” (sekretessärende) i rubrikraden. Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten i det land du befinner dig i.

Korrigera och uppdatera dina personuppgifter. Om de personuppgifter vi har samlat in om dig är felaktiga eller inte är kompletta, kan du be oss att rätta dem.

Ta bort eller begränsa dina personuppgifter. Du kan också be oss att radera, begränsa eller ange att du invänder mot vår användning av dina personuppgifter

Kopior av personlig information. Du kan också be om en kopia av personlig information som vi har om dig. I överensstämmelse med lagliga krav och begränsningar följer vi rimliga önskemål om att förse meden kopia av din personliga information.

Vi lagrar uppgifterna som du delar med oss så länge vi behöver dem för att tillhandahålla de tjänster du har begärt. Om du exempelvis registrerar en garanti med Trex, kommer vi att behålla dina personuppgifter för att ta ärendet i behandling. Vi kommer också att spara andra uppgifter som genereras av dig (t.ex. data som genereras när du besöker vår webbplats) på ett avpersonaliserat eller sammanslaget sätt för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen av webbplatsen. Vi kan även komma att lagra dina uppgifter under en rimlig tidsperiod för att Trex ska kunna genomföra revisioner, efterleva våra rättsliga krav, lösa tvister eller på grund av andra legitima affärsintressen.

Överföring av personuppgifter

Om du befinner dig utanför USA, kan vi komma att överföra de personuppgifter du lämnar ut till oss till USA. Genom att dela dina uppgifter med oss, ger du oss ditt samtycke att överföra dina personuppgifter till USA.

Barns integritet

Vi kommer inte medvetet att samla in några personuppgifter från barn under 13 utan föräldrarnas/vårdnadshavares samtycke, såvida det inte tillåts enligt lagen. Om vi får kännedom om att ett barn under 13 har lämnat ut sina personuppgifter till oss, kommer vi att radera dem i enlighet med tillämplig lag.

Kalifornien

Personer bosatta i Kalifornien har rätt till att en gång per år, kostnadsfritt, begära och få åtkomst till vissa uppgifter gällande din utelämning, om någon, av vissa kategorier av personuppgifter till tredjeparter för deras direkta marknadsföringssyften under det föregående kalenderåret. Vi delar inte personuppgifter med tredje parter för användning av direkt marknadsföring. Invånare i Kalifornien som är registrerade användare kan också begära och få bort innehåll borttaget. Du kan göra en sådan begäran genom att skicka ett e-postmeddelande customercare@trex.com. I din begäran bör du ange en beskrivning av materialet som du vill ta bort och tillräckligt med information för att låta oss lokalisera det. Du ska ange ditt namn, e-postadress och i ämnesraden ange ”California Removal Request”, så att vi kan ta din begäran i behandling.

Kontakta oss

Om du har några frågor om den här policyn eller om Trex sekretessrutiner, kontakta oss på customercare@trex.com. Du kan även kontakta Trex per brevpost: 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603. Adressera brevet till ”Trex Privacy Program.” Du kan också kontakta dataskyddsmyndigheten i det land du befinner dig i.

Cookies-meddelande

Vår webbplats använder ”cookies” som hjälper oss att göra din upplevelse online bättre. En cookie är en textfil som en webbserver lägger till minnet på din dator, mobiltelefon eller annan enhet som du använder. Cookies kan inte skada din enhet. Cookies är unikt tilldelade till dig och kan bara läsas av en webbserver inom den domän som tilldelade den åt dig.

Cookies gör det normalt enklare och sparar tid. Vi använder dock även cookies för att skicka annonser som kan vara av intresse för dig. Vilka cookies använder Trex?

Enbart nödvändiga cookies

Dessa cookies är viktiga för att du ska kunna navigera på vår webbplats och använda funktionerna där. Utan dessa cookies, kan inte alla tjänster tillhandahållas. De raderas så snart du stänger din webbläsare.

Cookies för prestanda

Dessa cookies samlar in information i en anonym form om hur besökare använder vår webbplats. De ger oss att möjlighet att känna igen och räkna antalet besökare och hjälpa oss att förstå vilka sidor som är mest populära och var man tillbringar större delen av tiden på webbplatsen.

Funktionella cookies

Dessa cookies tillåter vår webbplats att komma ihåg vilka val du gör, till exempel ditt namn, den region du befinner dig i eller de sidor du har tittat på. De används så att vi kan förbättra och ge mer personliga funktioner.

Om du skapar ett konto på vår webbplats, hjälper en persistent cookie Trex återkalla din specifika information vid nästa besök. Detta förenklar processen att registrera dina personuppgifter, till exempel faktureringsadresser, leveransadresser osv. När du återvänder till samma webbplats kan informationen du tidigare angett visas igen, så du kan använda tidigare anpassade funktioner. Persistenta bara cookies kommer att sparas på din enhet tills de löper ut eller tas bort manuell tidigare.

Vi kan också använda din IP-adress som skickas till oss av din webbläsare för att hjälpa till att diagnostisera problem med vår server, administrera vår webbplats och förbättra vår service till dig. En IP-adress är en numerisk kod som identifierar datorn på ett nätverk eller i det här fallet på internet. Din IP-adress kan också användas för att samla bred demografisk information. Vi kan utföra IP-sökning för att bestämma vilken domän du kommer ifrån för att mer noggrant mäta våra användares demografi.

Målgruppsinriktade eller reklam-cookies

Dessa cookies ger oss och våra annonsörer möjlighet att leverera information som är mer relevant för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälper till att mäta reklamkampanjens effektivitet. De registrerar att du har besökt vår webbplats och hjälper oss att tjäna dig bättre.

Sociala medie-cookies

Med dessa cookies kan du ansluta till sociala medier som Instagram och YouTube.

Vi kan kombinera information från denna typ av cookies och tekniker med information om dig från en annan källa.

Användarens samtycke till att ta emot cookies

Vi utgår från att du uppskattar våra cookies på din enhet. De flesta webbläsare godtar automatiskt cookies. Om du eller någon annan som använder din enhet, inte vill gå med på att ta emot cookies, kan du återkalla ditt samtycke när som helst, kan du godta eller avvisa cookies genom att ändra dina webbläsarinställning. Om du väljer att avvisa cookies kanske du inte fullt ut kan dra nytta av de interaktiva funktionerna hos våra tjänster eller de webbplatser du besöker.

Tredje parts länkar och tilläggsprogram

Denna integritetspolicy behandlar endast användningen och utlämnandet av information som samlats in av Trex genom din interaktion med vår webbplats. Trex webbplats kan länka till eller ha inbäddat innehåll från andras webbplatser så som YouTube. När vi länkar till andra webbplatser eller integrerar innehåll från tredje part, gäller Trex integritetspolicy inte längre. Du bör då läsa den tredje partens integritetsspolicy för information om de hanterar din sekretess och cookies.