ANVÄNDARVILLKOR

Välkommen till www.trex.com (”webbplatsen”), en webbplats hanterad och underhålld av Trex Company, Inc. (”Trex”). Om du besöker webbplatsen, godkänner du användarvillkoren som anges häri (”användarvillkoren”). Dessa användarvillkor kommer att styra din webbplatsanvändning.

Trex förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående information om detta. Din användning av webbplatsen efter sådana ändringar kommer att omfatta ditt samtycke att följa och bindas till de ändrade användarvillkoren.

1. WEBBPLATSANVÄNDNING

Du kan använda webbplatsen, såsom informationen, texter, bilder och/eller andra uppgifter som du kan hitta på webbplatsen, som kallas ”innehåll”, enbart för icke-kommersiella, personliga syften och/eller för att lära dig mer om Trex-produkter. Vid användning av webbplatsen får du inte: (a) publicera eller överföra något olagligt, hotande, kränkande, ärekränkande, oförskämt, obscent, pornografiskt, hädiskt innehåll eller annan stötande information av något slag. Det gäller inklusive och utan begränsning någon överföring som utgör eller uppmuntrar till handlingar som skulle utgöra ett brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot lokala, delstats, nationella eller internationella lagar, inklusive och utan begränsning, USA:s exportlagarlagar och förordningar samt federala och statliga antitrustlagar; (b) publicera eller överföra några uppgifter eller program som innehåller virus, malware eller andra skadliga komponenter; eller (c) publicera, överföra, reproducera, distribuera eller på annat sätt utnyttja några uppgifter, produkter eller annat material som har hämtats genom webbplatsen för kommersiella syften (annat än det som uttryckligen tillåts av Trex eller leverantören av dessa uppgifter, produkter eller annat material). Du får inte använda, ändra, kopiera, distribuera, överföra eller på annat sätt härleda något innehåll som finns på webbplatsen till ett annat jobb, med undantag för det som uttryckligen är godkänt i enlighet med dessa Användarvillkor. Du har inte heller någon rätt, äganderätt eller något intresse i något innehåll som överförs till dig som ett resultat av användning av webbplatsen.

2. INTEGRITETSPOLICY

Trex respekterar din integritet Villkoren för Trex integritetspolicy finns på https://www.trex.com/footer/privacy-policy/ och har tagits med häri.

3. UPPHOVSRÄTT

Webbplatsen och innehållet skyddas av amerikanska och utländska upphovsrättslagar och tillhör Trex eller dess partner, dotterbolag, bidragsgivare eller tredjeparter. Upphovsrätter som är knutna till ett specifikt innehåll ägs av Trex och/eller andra upphovsrättsägare som har gett sitt tillstånd att använda innehållet på webbplatsen. Du får enbart ladda ner och skriva ut innehåll för icke-kommersiell, icke-offentlig användning och du måste lagra alla upphovsrättsmeddelanden och annan propietär information i anslutning till det nedladdade materialet.

4. VARUMÄRKEN

Du förbjuds från att använda något av de varumärken eller någon av de logotyper som finns på webbplatsen utan föregående tillstånd från varumärkets ägare, med undantag för det som tillåts enligt tillämplig lag.

5. LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Genom att klicka på en knapp med en tredjepartslänk på webbplatsen, kommer du att lämna Trex webbplats. Om du gör det bör du känna till att Trex inte ansvarar för innehållet på någon länkad webbplats. Trex behöriga återförsäljare, distributörer eller entreprenörer ägs och drivs oberoende och är varken dotterbolag till, ombud eller representanter för Trex. Trex kontrollerar inte innehållet som publiceras av dess återförsäljare, distributörer eller entreprenörer och till följd av detta, kan vi inte garantera korrektheten, integriteten eller kvaliteten av sådant innehåll. Vi företräder inte, garanterar inte och accepterar inget ansvar för utförandet, handlingar eller underlåtelser av sådana tredjeparter.

6. ANVÄNDARVILLKOR

Du godkänner att enbart använda webbplatsen för lagliga syften. Du godkänner att inte vidta några åtgärder som kan komma att riskera webbplatsens säkerhet, göra webbplatsen oåtkomlig för andra eller på annat sätt skada webbplatsen eller innehållet. Du går dessutom med på att inte använda webbplatsen på något sätt som kan komma att störa rättigheten för använda användare eller tredjeparter.

7. ANVÄNDARPUBLICERAT INNEHÅLL

Om du skickar in eller publicerar några ”personuppgifter” till/på webbplatsen garanterar du Trex att du har laglig rätt att publicera sådant material och att det inte överträder någon lag eller någon rättighet för någon person eller entitet. Du garanterar härmed att Trex får en obegränsad, royaltyfri, oåterkallelig licens att använda alla eventuella uppgifter som du skickar in elektroniskt eller via ordinär post eller publicerar på webbplatsen.

8. PRODUKTVISNING/-FÄRG

Webbplatsen försöker att visa upp de produkter som finns på sidan på ett så korrekt sätt som möjligt. Vi kan dock inte garantera att färgen du ser är identisk med produktfärgen, eftersom färgvisningen till viss del beror på den datorskärm som du använder dig av.

9. ANSVARSFRISKRIVNING OCH GARANTIBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS ”SOM DEN ÄR” OCH ”SOM DEN ÄR TILLGÄNGLIG”. TREX FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. DET INKLUDERAR, MEN BEGRÄNSAS INTE TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH GARANTIER MOT INTRÅNG: TREX VARKEN FÖRETRÄDER ELLER GARANTERAR ATT: (A) NÅGOT MATERIAL, RESULTAT, OCH/ELLER DATA SOM HAR LADDATS NED ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDS ELLER HÄMTAS GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS KOMMER ATT VARA KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG: (B) KVALITETEN PÅ NÅGRA PRODUKTER; TJÄNSTER, UPPGIFTER ELLER NÅGOT ANNAT MATERIAL SOM HAR KÖPTS ELLER HÄMTATS AV DIG VIA WEBBPLATSEN ELLER ANNAN LÄNKAD WEBBPLATS KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR; (C) ALLA EVENTUELLA FEL, FELAKTIGHETER ELLER PROGRAMMERINGDEFEKTER PÅ WEBBSIDAN KOMMER ATT KORRIGERAS; ELLER (D) ATT ALL EVENTUELL ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER UPPGIFTERNA ELLER ANNAT MATERIAL SOM FINNS TILLGÄNGLIGT PÅ WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MALWARE ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. TREX TAR INTE PÅ SIG NÅGOT ANSVAR FÖR AKTUALITET, RADERING, FELAKTIG LEVERANS ELLER FEL VID LAGRING AV NÅGRA ANVÄNDARKOMMUNIKATIONER ELLER ANPASSNINGSINSTÄLLNINGAR.

10. SKADESTÅNDSERSÄTTNING

Du förstår och godkänner att du är personligt ansvarig för ditt uppförande på webbplatsen. Du godkänner att skadeståndsersätta, försvara och hålla Trex, dess dotterbolag, affärspartner, licensierare, medarbetare, ombud och alla andra eventuella tredjepartsuppgiftsleveratörer fria från skuld från och mot alla eventuella anspråk, förluster, utgifter, skador och kostnader (inklusive men inte begränsat till direkta, oavsiktliga, indirekta, exemplifierande skador och följdskador), och rimliga advokatkostnader som kan uppstå från din/ditt användning, missbruk eller oförmåga att använda webbplatsen eller innehållet, eller någon eventuell överträdelse av dig av dessa Användarvillkor.

11. SMS-MEDDELANDEN

Gå till www.trex.com/footer/privacy-policy/ för att läsa Trex integritetspolicy. SMS:a ”JOIN” (DELTA) till 24860 för att motta textmeddelanden, SMS eller andra textbaserade meddelanden och aviseringar på din mobila enhet gällande kampanjer, erbjudanden, rabatter och andra uppgifter relaterade till Trex produkter (”kommersiella texter”). Du kan när som helst skicka ”STOP” (AVSLUTA) till 24860 för att sluta motta kommersiella textmeddelanden från Trex. Vi ser allvarligt på din integritet. Efter att du har skickat ”STOP” till 24860 kommer du att få ett meddelande från Trex, men enbart i syfte att bekräfta att Trex har mottagit din önskan om avregistrering. Därefter kommer Trex inte att skicka några andra kommersiella textmeddelanden till dig. För ytterligare information, skicka ”HELP” (HJÄLP) till 24860 eller kontakta (800) 289-8739 (800-BUY-TREX). Meddelande- och datakostnader kan tillkomma. Meddelandefrekvensen kan variera, upp till 4 meddelanden/månad. Genom att registrera dig, ger du Trex ditt samtycke att motta kommersiella texter från företaget genom dess användning av ett automatiskt telefonsystem. Ditt samtycke att motta kommersiella texter krävs inte som villkor för att köpa eller motta några varor eller tjänster. Genom att registrera dig att motta kommersiella meddelanden, bekräftar du att du är över 13. Leverantörer som stöds är: AT&T, Sprint, T-Mobile®, Verizon Wireless, Boost, Cricket, MetroPCS, U.S. Cellular, Virgin Mobile, ACS Wireless, Appalachian Wireless, Bluegrass Cellular, Carolina West Wireless, Cellcom, C-Spire Wireless (formerly Cellsouth), Cellular One of East Central Illinois, Cincinnati Bell Wireless, Cross (dba Sprocket), Duet IP, Element Mobile, EpicTouch, GCI Communications, Golden State, Hawkeye (Chat Mobility), Hawkeye (NW Missouri Cellular), Illinois Valley Cellular, Immix (Keystone Wireless / PC Management), Inland Cellular, iWireless, Mobi PCS (Coral Wireless LLC), Mosaic, MTPCS / Cellular One (Cellone Nation), Nex-Tech Wireless, nTelos, Panhandle Telecommunications, Peoples Wireless, Pioneer, Plateau, Revol Wireless, Rina - Custer, Rina - All West, Rina - Cambridge Telecom Coop, Rina - Eagle Valley Comm, Rina - Farmers Mutual Telephone Co, Rina - Nucla Nutria Telephone Co, Rina - Silver Star, Rina - South Central Comm, Rina - Syringa, Rina - UBET, Rina - Manti, South Canaan / CellularOne of NEPA, Thumb Cellular, Union Wireless, United, Viaero Wireless, West Central Wireless, Leaco, Nemont/Sagebrush. T-Mobile är inte ansvarigt för försenade eller icke-levererade meddelanden.

12. TILLÄMPLIG LAG

Dessa Användarvillkor som gäller mellan dig och Trex skall styras av Virginias samväldeslagar (laws of Commonwealth) utan hänsyn till dess konflikter med lagens bestämmelser. Du och Trex går med på att underkasta er till den enda och exklusiva personliga jurisdiktion tillhörande federala domstolar och delstatsdomstolar som finns inom samväldet Virginia för att lösa eventuella tvister som kan uppstå från, eller i relation till, dessa Användarvillkor. Underlåtelse att utöva eller genomföra någon rättighet eller bestämmelse som finns i dessa Användarvillkor skall inte tolkas som en ansvarsfriskrivning från en sådan rättighet eller bestämmelse. Trex gör inget uttalande om att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför USA och åtkomst till innehållet är förbjuden från de territorier där det är olagligt. Användaråtkomst till webbplatsen styrs av alla tillämpliga federala lagar, delstats- och lokala lagar.